Click xem chi tiết
Kỷ niệm 2 năm đưa Trung tâm TM chợ Hội vào hoạt động và Khai trương tổ hợp liên hoàn Trung tâm Hội nghị, Nhà hàng tiệc cưới và khu vui chơi giải trí.  
Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Hà Tĩnh, ngày 22/8/2015 Sở Công thương phối hợp Công ty CP Đầu tư Phát triển Công thương Miền Trung tổ chức kỹ niệm 02 năm đưa Trung tâm TM Chợ Hội Cẩm Xuyên vào khai thác sử dụng theo mô hình xã hội hóa, qua đó nhằm khẳng định chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước và của Tỉnh Hà Tĩnh về việc xã hội hóa mô hình Đầu tư quản lý Chợ để nhân dân hiểu rõ, cùng đồng hành, đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ, Kinh tế - Xã hội trong thời kỳ đổi mới, hội nhập và phát triển.