Quyền lợi và nghĩa vụ của người thuê ki ốt kinh doanh tại chợ Hội.

          Chợ trung tâm Cẩm xuyên – Trung tâm Thương mại dịch vụ tổng hợp Cẩm xuyên là một trong những trung tâm thương mại, buôn bán lưu thông hàng hóa chính của toàn huyện Cẩm xuyên và các vùng phụ cận. Với tinh thần hết sức tạo điều kiện cho các tiểu thương kinh doanh, cho bà con nhân dân có nhu cầu buôn bán, kinh doanh được thuê các ki - ốt kinh doanh tại chợ trung tâm Cẩm xuyên. Công ty CP Đầu tư và Phát triển Công thương Miền Trung cố gắng tạo những điều kiện tốt nhất để những người thuê ki-ốt yên tâm sản xuất, kinh doanh.

          Người thuê ki-ốt tại Chợ trung tâm Cẩm xuyên có các Quyền và Nghĩa vụ cơ bản sau:

Quyền lợi:

          + Được phép kinh doanh các mặt hàng, các ngành hàng đã đăng ký với công ty Quản lý và Kinh doanh chợ Trung tâm Cẩm Xuyên.

          + Được đảm bảo quyền lợi hợp pháp trong kinh doanh theo quy định của pháp luật.

          + Các tiểu thương kinh doanh trong chợ được tham dự các lớp đào tạo kinh doanh do công ty đứng ra tổ chức và mời các chuyên gia, những người sản xuất, buôn bán giỏi về giảng dạy hoặc trao đổi kinh nghiệm. Thông qua hình thức này công ty mang đến cho các tiểu thương kinh doanh trong Chợ trung tâm Cẩm xuyên những kiến thức cơ bản về Pháp luật, Thị trường trong nước, Thị trường Quốc tế, Những đánh giá, nhận định, phân tích … về những biến động của thị trường về các mặt hàng liên quan trong Chợ Hội kinh doanh. Cũng như các kinh nghiệm các kỹ năng khác trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

          + Các tiểu thương kinh doanh thuê ki-ốt trong chợ khi hết hạn hợp đồng cho thuê nếu còn có nhu cầu tiếp tục kinh doanh, buôn bán trong chợ thì được ưu tiên tái ký kết hợp đồng. Với tình hình phát triển kinh tế - xã tiểu thươngi mang tính vượt bậc nước ta nói chung cũng như của huyện Cẩm xuyên và các vùng phụ cận nói riêng thì chắc chắn rằng trong thời gian tới thương mại – dịch vụ sẽ ngày càng phát triển nhanh hơn, mạnh hơn.Nhu cầu tiêu dùng của nhân dân ngày càng lớn hơn hiện nay rất nhiều kéo theo đó là nhu cầu buôn bán, kinh doanh sẽ phát triển rất mạnh để đáp ứng đòi hỏi của thị trường thì việc ký kết các hợp đồng thuê các ki-ốt kinh doanh tại Chợ trung tâm Cẩm xuyên sẽ khó khăn hơn do số lượng ki-ốt có hạn mà nhu cầu buôn bán kinh doanh của nhân dân tăng lên.Lúc đó, việc ưu tiên tái ký kết hợp đồng là một trong những ưu đãi lớn mà công ty dành cho các khách hàng đã hợp tác lâu năm với công ty. Và cũng là đảm bảo quyền lợi kinh doanh chính đáng của các tiểu thương kinh doanh muốn thuê ki-ốt của công ty với mục đích kinh doanh ổn định, lâu dài.

            Bên cạnh các quyền lợi mà người thuê ki-ốt kinh doanh tại chợ được hưởng nói trên thì các tiểu thương buôn bán, kinh doanh trong chợ có các nghĩa vụ sau:

          Nghĩa vụ:

          + Các tiểu thương kinh doanh trong chợ có nghĩa vụ phải chấp hành đúng nội quy, quy chế hoạt động của Chợ và chịu sự quản lý của công ty quản lý và kinh doanh chợ Trung tâm Cẩm xuyên.

          + Các tiểu thương kinh doanh có nghĩa vụ chấp hành các quy định của nhà nước về hoạt động kinh doanh, về các mặt hàng mà các tiểu thương kinh doanh và nộp đúng hạn, đầy đủ các khoản thuế liên quan đến hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật.

          + Các tiểu thương kinh doanh không được kinh doanh các ngành hàng khác với ngành hàng đã đăng ký kinh doanh quy định trong hợp đồng cho thuê ki-ốt giữa Công ty Quản lý và Kinh doanh Chợ Trung tâm Cẩm xuyên với người kinh doanh thuê Ki-ốt.

          + Các tiểu thương thuê Ki-ốt phải bàn giao lại địa điểm kinh doanh cho Công ty Quản lý và Kinh doanh Chợ Trung tâm Cẩm xuyên khi hợp đồng cho thuê hết thời hạn.

          + Đặc biệt những người tham gia kinh doanh tại Chợ Trung tâm Cẩm xuyên phải thực hiện đúng văn minh thương mại.

 Mientrungmarket.com.vn