Các dịch vụ hỗ trợ
      Để đảm bảo cho người kinh doanh trong chợ Trung tâm Cẩm xuyên có được các điều kiện đảm bảo để nhân dân yên tâm buôn bán, kinh doanh. Công ty chúng tôi sẽ đảm bảo cung cấp các dịch vụ sau một cách ổn định và lâu dài:
 •      Cung cấp đầy đủ nguồn điện, nước.
 •      An ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy.
 •     Hệ thống xử lý rác và nước thải.
 •     Bưu điện.   
 •    Tín dụng, ngân hàng.
 •      Nhà hàng, khách sạn.
 •     Kho bãi (kho thường và kho lạnh)
 •     Khu sơ chế.
 •     Trông giữ xe.
 •     Ăn uống.
 •     Bốc xếp.  
 •     Các thương nhân buôn bán tại chợ được cấp hàng với giá ưu đãi.

    

Ngoài các dịch vụ hỗ trợ trên Chợ còn được bố trí lực lượng bảo vệ chuyên nghiệp bảo đảm an ninh trật tự cho Chợ được hoạt động xuyên suốt; cập nhật thông tin giá cả hàng hoá thường xuyên và định kỳ. Kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm, thực hiện nếp sống văn minh thương mại và phương thức kinh doanh hiện đại; hỗ trợ các dịch vụ xúc tiến thương mại, thường xuyên tổ chức Hội Chợ nhằm quảng bá hình ảnh và thu hút khách hàng.

                                                                                                  Mientrungmarket.com.vn